Thông tin & Chính Sách

Tiền thưởng cũng giống như tiền thật, có thể được sử dụng để mua hàng trên Cùng Mua. Tiền thưởng sẽ được tự động trừ vào đơn hàng khi bạn đăng ký mua.